• Klasik Yaklaşım içerisinde yar alan Bürokrasi Kuramının Kurucusu sosyal bilimci Max Weber’dir. Max Weber Bürokrasi kavramını ilk defa tahlil eden ve bürokrasinin temelini atan kişidir. Max Weber’in üç egemenlik(otorite)tipi bulunmakta. Bunlar; 1.Geleneksel Otorite: Doğuştan kazanılan, babadan oğula geçen otorite. 2.Karizmatik Otorite: Bireysel…[Devamını oku]

 • Kurucusu Henri j.Fayoldur.Fayolun Taylor ile benzer özellikleri yöneticilik uzun yıllar çalışma amaçlar aynı verimlilik ve rasyonel örgüt farklı yönleri de vardır Taylor üretime yönelir babası galata köprüsü inşasında görevlidir israfın önlenmesini amaçlar önce okulda sonra iş yerinde yönetici eğtimi İstanbul da doğar karmaşık örgütlerin yön…[Devamını oku]

 • Max Weber tarafından geliştirilen ve kuramsal temelleri atılan bürokrasi,
  yönetsel literatürde geniş yer kaplayan konuların başında gelmektedir. Weber’den sonra
  pek çok bilim adamı tarafından ele alınmış ve farklı yönleriyle çalışılmıştır. Literatürde
  bürokrasinin bir çok anlamı bulunmaktadır. Bürokrasi kimilerine göre kamu
  yönetimiyle aynı anl…[Devamını oku]

 • Selena Tepe kayıtlı bir üye oldu 1 gün 8 saat önce

 • Derya, şurayı düzeltmem gerekiyor. Weber bürokrasiyi Yasal Ussal Otorite tipi üzerine inşaa eder. Bir klavye sürçmesi oluştu sanırım 🙂

 • Bürokrasi,’masaların ya da büroların egemenliği’ anlamına gelmektedir.Bürokrasi terimini tarafsız ve ilmi bir şekilde ilk defa tahlil eden Alman iktisatçı ve sosyolog Max Weber’dir.Ekonomi ve Cemiyet adlı eseri bulunmaktadır .Weber’e göre egemenlik , bir kişinin iradesinin başkalarının davranışına uygulanabilirliğidir. Weber 3 egemenlik tipi tanı…[Devamını oku]

 • Bürokrasi büroların egemenliği anlamındadır.Kurucusu Max Weber’dir.Max Weber bürokrasinin temelini atmış bir sosyal bilimci.Weber bürokrasi ile ilgili düşüncesini açıklamadan önce egemenlik tipini belirtir,bürokrasiyi de Geleneksel Otoritenin üstüne açıklar.Weberin 3 tipi ise;Geleneksel,Karizmatik,Yasal otoritelerdir.Webere göre geleneksel yöne…[Devamını oku]

 • Kurucusu Fayol’dur. Yönetimin öncülerinden birisi olan Fayol yönetim düşüncesine en etkili katkı yapanlardan birisidir. Taylor gibi işçilerin eylemlerini analiz ederek verimliliği arttırmaya çalışmıştır. İşletmelerin uğraşması gereken altı faaliyet belirlemiş ve yöneticilerin bunları etkili bir şekilde yerine getirmesini istemiştir.Bu f…[Devamını oku]

 • F.W Taylor çalıştığı işletmelerde verimsizlik ve kaytarmacılık, yetenek ve kapasitenin tam kullanılmadığını görmüş ve bilimsel yönetim yaklaşımını geliştirmiştir. F.W Taylor’un bilimsel yönetimde ki amacı israf ve kayıplara yol açan etkenleri rasyonel yöntemlerle kontrol altına alarak verimliliği arttırmaktır. Bilimsel yönetimin iki temel ama…[Devamını oku]

 • Kurucusu Taylordur.Amacı israf konusunu ele almak ve verimi arttırmakdır. Bilimsel yönetimle birlikte iş birliğini temel alan bir sistem oluşturmuştur. Böylece çıkarsız bir biçimde huzur var olmuş, hem işçinin hem yöneticinin hakları gözetilmiştir.Taylorun birtakım bilimsel yönetim ilkeleri vardır bu ilkelerin uygulanmasıyla birlikt…[Devamını oku]

 • Yönetsel Kuramın kurucusu Henri J. Fayol’dur. Amacı verimlilik ve rasyonel örgüt olmak üzere Taylor’la aynıdır. Farkı ise Taylor işçiye Fayol yöneticiye odaklanır. Analitik düşünce ön plandadır.Fayol bir yöneticide en önemli özellik yönetsel yetenek olduğunu savunur. Fayol’a göre çalışanlar arasındaki birlik ve uyum sağlama görevi yöneticinind…[Devamını oku]

 • Zehra ekinci kayıtlı bir üye oldu 3 gün 22 saat önce

 • Çalışma ilk olarak Fayol tarafından yapılmıştır. Fayol ideal yöneticilerde bulunması gereken en önemli niteliğin yönetsel yetenek olduğunu belirtmiştir.Fayol’un amacı Taylor ile aynıdır verimi arttırmak ve rasyonel bir örgüt tasarlamaktır.Kuramda analitik düşünce ve rasyonellik ön plandadır. İşçi değil daha çok yönetici ele alınır.

 • Taylor tarafından geliştirilen yönetim anlayışıdır.Verimsizlik probleminin tanımı ve çözümünden meydana gelen sistematik fikirler bütünüdür.Amacı bilim, işbirliği, ve maksimum üretimle bireyleri en yüksek verimliliğe ulaştırmaktır.Üretimi sistematikleştirip yöneyimi rasyonelleştirerek bu amaca ulaşmayı hedefler.

 • Songül Yılmaz kayıtlı bir üye oldu 3 gün 23 saat önce

 • Mehmet balcı kayıtlı bir üye oldu 3 gün 23 saat önce

 • Yönetim kuramları esas
  itibariyle, endüstri
  devriminden sonra ve
  özellikle de 1900 lerden
  itibaren sistemli bir
  şekilde gelişmeye başlamış
  ve yönetimin belirli ilke ve
  kurallara sahip bir çalışma
  alanı olarak kendini kabul
  ettirmesi de içinde
  bulunduğumuz yüzyılda
  olmuştur.Birinci dünya savaşından önceki yıllarda
  Amerikan ekonomisindek…[Devamını oku]

 • Yönetsel kuramın kurucusu Henri J. Fayol’dur. Fayol, yöneticilerde bulunması gereken en önemli niteliğin yönetsel yetenek olduğunu ve hiyerarşik yetki düzeyi arttıkça, bu yeteneğin de öneminin arttığını belirtmiştir. Bilimsel yaklaşımının tamamlayıcısıdır. Yönetimin bütün alanları ile ilgili ilkeler geliştirmeye çalışmıştır. Fayol bir örgütün iy…[Devamını oku]

 • Bilimsel Yönetim, işçilerin verimsiz çalışmasına karşı, Frederick Winslow Taylor tarafından öne sürülmüştür. Taylor, işçilerin verimliliğini artırmak için deneyler yaptı ve sonucunda bilimsel yöntemin, iş yerindeki verimin belirleyicisi olduğuna inanmıştır. Taylor, işyerindeki görevlerin küçük ve basit parçalara bölünmesini önermiştir. Böylece g…[Devamını oku]

 • Yönetsel kuramın kurucusu Fayoldur. Fayol, yönetimin genel ilkelerinin bütün işletmeler için geçerli olduğunu savunmuştur. Taylor’un işçilerden beklediğini Fayol yöneticilerden beklemiştir. Fayol, yönetim düşüncesine en etkili katkı yapanlardandır. Taylor gibi o da işçilerin eylemlerini analiz ederek verimliliği arttırmaya çalışmıştır. İ…[Devamını oku]

 • Daha fazla yükle