#1432
Sema Nur Güngördü
Katılımcı

Teorinin kurucusu Fayol’dur. Fayol, yönetimi bir süreç olarak görüyor ve bu süreci çeşitli fonksiyonlara ayırıyor. Bu kuramda amaç bilimsel kuramda olduğu gibi verimlilik ve mantıklı bir örgüt kurmaktır. Yönetsel kuramda, yönetimin kendisi bir süreç olarak ele alınıp bu yönetim sürecine odaklanılıyor. Bu kuramda çalışan değil yönetici ön plandadır. Ayrıca karmaşık örgütlerin yönetilmesi de söz konusudur.