#1438
Derya Ergüvan
Katılımcı

Yönetsel kuramın geliştirici Fayol olmuştur.Fayol da tıpkı Taylor gibi verimlilik ve rasyonel örgüte önem vermiş.Fayol’un Taylordan farkı da Fayolun daha çok yönetim ile ilgili çalışmalar yapması olmuştur.Fayol yönetimi faaliyet değil de süreç olarak görmüş.Fayol’un Yönetsel kuramdaki hedefleri de;karmaşık örgütlerin yönetilmesi,israfın önüne geçilmesi,yöneticinin de eğitimi-hem okulda hem işyeri eğitimi-gibi olmuş diyebiliriz