#1439

Klasik Yaklaşım içerisinde yer alan Bilimsel Yönetim bir diğer adı da Taylorizm olarak adlandırılan yönetim yaklaşımının kurucusu Taylor’dur. Taylor’un “Bilimsel Yönetim İlkeleri” adlı eseri yönetim alanının ilk eseridir ve Taylor eserinde verimlilik ve sistematik yönetimin önemi üzerinde durmaktadır. Taylor’ un amacı verimlilik ve rasyonel örgüttür. Taylor yönetim anlayışında çalışanın ve işverenin refahını sağlamayı hedeflemektedir.