#1440

Yönetsel Kuramda Klasik Yaklaşım içerisinde yer almakta ve kurucusu Henri J. Fayol’dur. Fayol’unde amacı Taylor gibi verimlilik ve rasyonel örgüttür. Fayol’un Taylordan farkı ise Fayol yönetimin sürecine odaklanırken, Taylor üretime odaklanmaktadır. Fayol Yönetsel Kuramda israfın önlenmesi, örgütlerin yönetilmesi ve önce okul sonra iş yerinde yönetici eğitimi üzerinde durmaktadır.