#1443
Sultan GEÇE
Katılımcı

F.W.Taylor tarafından gerçekleştirilen yönetim anlayışına bilimsel yönetim adı verilmektedir. Taylor’ ın ilk defa bilimsel yöntem kavramını kullanmasıyla örgütler ve yönetim dünyası bilimsel bilgilerle açıklanmaya çalışılmıştır. Bilimsel yönetim yaklaşımında fabrikalarda çalışan işçi sınıfının haklarının gözetilmeyerek sadece üretim odaklı çalışma ve buna ek olarak insalcıl olmayan yönetimlerle işçilerin adeta bir makinanın çarkları misali belirli düzen içerisinde standart görevleri yerine getirmelerinden dolayı bu yönetim anlayışı pek çok kez eleştirilmiştir. Taylor ve diğer bilimsel yönetimciler işin tamamlanıp bitmesi için gereksiz hareketleri ayıklayıp; gereken hareketlerin en iyi biçimde yapılabilmesi için standart iş usullerini tespit ederek Taylorizmin hareket etütlerini meydana getirmişlerdir. Taylor’ın bu yönetim anlayışında çalışanların duygularının olduğu, sosyal ilişkilerinin olduğu , ödül- ceza unsurlarının bizzat maddiyata bağlaması da yine bu anlayışa getirilen bir diğer eleştiridir.