#1444
Sultan GEÇE
Katılımcı

Yönetsel kuramın öncüsü Henri j. Fayol’dur. Fayol da Taylor gibi mühendis olarak uzun yıllar yönetici olarak çalışmıştır. ikisinin de en büyük ortak özelliği amaçlarının aynı olmasıdır. Bu amaçlar ilk olarak verimlilik ikincisi ise rasyonel örgüttür. Farklılıklarına değinecek olursak Taylor için üretim önemli iken Fayol için yönetim süreci önemlidir. Yani Taylor daha kısa sürede daha fazla üretime odaklanırken Fayol da durumun daha çok yönetime, yöneticilerin nasıl olması gerektiğiyle ilgilenir. Yönetsel kuramda bilimsel kuram gibi israfın önlenmesi ve verimliliği esas alırken yönetsel kuramda karmaşık örgütlerin iş paylaşımıyla kontrollü bir şekilde işin devam etmesine yönelir. Fayol yönetsel kuramda yönetimin fonksiyonlarını da ele almıştır. Bunlar: Uzağı görme, örgütleme, kumanda etme, eşgüdümleme ve denetimdir. Bunları açıklayacak olursak uzağı görme, gelecekte ne olup biteceğini önceden kestirerek ona göre plan – program hazırlamak olarak tanımlayabiliriz. Örgütleme, teşkilatlandırma yani bir işin gerçekleştirilmesinde yer alan insan gücü, malzeme, tesisat, sermaye gibi, gerekli tüm unsurların yer alması şeklinde açıklayabiliriz. kumanda etme ise kurulan yapının işletilmesi, yöneticinin sorumluluğu altında işlerin yürütülmesini ifade eder. eşgüdümleme ise örgütteki tüm faaliyetleri ahenkleştirerek eş zamanlı ve uyumlu bir şekilde çalışmak olarak söyleyebiliriz. Denetim ve son kavramımız için ise yapılan faaliyetlerin; örgütün planlarına, amaçlarına, örgüt içerisinde belirlenmiş kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığını tespit etmek olarak açıklayabiliriz.