#1450
Sümeyye Demirbaş
Katılımcı

Bilimsel Yönetim:Bir iş için bir araya gelen işveren ve işçilerin uyum,huzur içinde çıkarlarını düşünmeden kişilerin kendi bildiği alanda sağlıklı bir şekilde çalışmasıdır.Bilimsel Yönetim alanında Taylor’un Bilimsel Yönetimin İlkeleri eseri temel kabul edilir.Taylor eserinde ekonomik kaynakların nasıl değerlendirilebileceği üzerinde durmuştur.Bir işin kolay ve her iki tarafı da mutlu etmesi etmesi için bazı ilkeler vardır.İlkelerin önemli kısmında eskilere bağlı kalmadan yeni ve kolay değişiklileri benimsemek gelir. Bunun gibi hem işçiyi hemde işvereni olumlu etkileyecek birçok madde vardır.
Bu ilkeler bir işteki boşa harcanan zamanı ve emeği azaltmayı amaçlar. İşveren ile işçinin huzur içinde kendi çıkarlarını gözetmeksizin çalışmasını sağlar.