#1456
Furkan seyidoğlu
Katılımcı

Bilimsel yönetimin kurucusu F.W.Taylor’dur. Amerikan makine mühendisidir. Bilimsel yönetim en çok adı geçen yönetim şekillerinden birisidir. Taylor işçilerin iş için gerekli olmayan bir takım hareketleri yaptıklarını gözlemledi ve bu duruma çözüm bulması için çalışmalara başladı. işçilerin düzenli ve disiplinli çalışması, çalışmada verimliliği arttırma, maksimum üretimi, düzenli ve disiplinli çalışmayı hedefleyen, bireycilik yerine iş birliğini temel alan bir yönetim şeklini oluşturdu. Böylece işçilerin hakları da gözetilmiş oldu.