#1471
zeynep şevval şen
Katılımcı

Yönetsel kuram yaklaşımını bulan ve geliştiren Henri Fayol olmuştur. Kendisi Taylor’a benzer
özellikler taşır ayrıca amaçları da aynıdır; mantıklı yönetilen örgüt ve verimlilik. Taylor işçiye
odaklanırken Fayol yöneticiye odaklanır. Yönetsel kuramın odak noktası yöneticiler nasıl olması ve yöneticilerin eğitimleri ile ilgilenir.
Yönetsel kuram israfa karşıdır. Henri Fayol yönetimi bir süreç olarak düşünür bu süreçte sırayla planlama(kumanda etme)
örgütlenme, yöneltme, eşgüdümleme, kontrol etme vardır. Fayol’un yönetim kuramı klasik yönetim
kuramları arasında yer alır.