#1476
Kader Fırat
Katılımcı

Kurucusu Henri J.Fayol’dur. Rasyonel düşünce ağırlıklıdır. Bilimsel yönetim anlayışı gibi mantıkla yürütülen bir sistem olduğu için üretimin sonucunda elde edilen verim asıl hedeftir. Bilimsel yönetim anlayışında çalışana, üretime odaklanılırken, burada yönetim sürecine odaklanılır. İyi bir yöneticinin, iyi bir yönetimin nasıl olması gerektiği üzerinde durulur. Yine bilimsel yönetim yaklaşımında olduğu gibi burada da israf ve verimsizlik önlenmeye çalışılıyor. Bu kuramda bir yönetici vardır ve yönetici, yönetim sürecini en iyi şekilde yürütmek için örgütleme,emir verme, koordine etme,planlama, emir verme,denetim gibi faaliyetler doğrultusunda çalışmalar yapar. Fayol, yöneticiliğin öncelikle okullarda öğretilmesini sonra da iş yerinde uygulanması gerektiğini söyler. Burada da belli ilkeler vardır fakat buradaki ilkeleri daha sistematik bir şekilde görüyoruz. Bu kuramın iyi yönü; yönetici olacak kişinin keyfi olarak değil de belirli şartlar düşünülerek seçiliyor olmasıdır. Çünkü iyi bir yönetici; sistematik,düzenli bir yönetim ve hakkı yenilmeyen çalışanlar demektir. Fakat yöneticinin yönetimi iyi bir şekilde idare edememesi sistemi kötü hale getirebilir.