#1477

Yönetsel kuramin kurucusu Fayoldur.Bu kuramda amaç verimlilik ve rasyonellik ön plandadir.Fayol yönetimi bir sürec olarak gormüştür.Fayol’a gore yonetim kumanda etme,örgütleme,eşgüdümleme ve denetim fonksiyonlarından meydana gelir.İyi bir yöneticinin ve iyi bir yonetimin nasil olması gerektiği üzerinde durulur.Bu kuramda çalışan değil yönetici ön plandadır.