#1486
Fatma Firdevs Baş
Katılımcı

Fayol karmaşıklaşmış örgütlerin rasyonel bir şekilde yönetilmediklerini savunmuştur. Bunun sonucunda da büyük verimsizlikler yaşandığını tespit etmiştir. Fayol sistematik yönetici eğitimi eksikliğine vurgu yapmıştır. Yöneticiliğin öğretilmemesi ve yönetim hakkında bilimsel bilginin olmayışı onun için büyük bir sorundur. Yönetimi bir süreç olarak tanımlayan Fayol yönetimin tanımını da yönetim fonksiyonlarına dayandırır. Uzağı görme, örgütlemek, kumanda etme, eşgüdümleme ve denetim yönetimi meydana getiren fonksiyonlardır. Bu beş yönetim fonksiyonuna ek olarak 14 tane yönetim ilkesi üzerinde durur. Fayol deney ve gözlemleriyle tespit ettiği bu ilkeleri de “yapıyla ilgili, süreçle ilgili , sonuçla ilgili ilkeler “olarak 3 başlık altında toplar. Fayol’un yönetime en önemli katkısı onu rasyonalleştirmesidir.