#1488
Hatice GÜNDÜZ
Katılımcı

Bilimsel yönetimin kurucusu F.W.Taylor’dur. Amaç işin verimliliğini arttırmaktır. Yönetim çalışanlara odaklanmıştır. İsraf ve verimlilik sorunu çözülmeye çalışılmıştır.İşi hızlı bir biçimde ve en iyi şekilde yapılabilmesi için iş yapanlar özendirilmelidir. Ve bu yönetimde iş bölümlere ayrılarak ve o alanda çalışanları uzmanlaştırarak düzenli ve sistematik bir şekilde ilerlemesini sağlamaktır.