#1494
Nuran ergülü
Katılımcı

Klasik yaklaşım içerinde yer alan bilimsel yönetim F.W.Taylor un geleneksel yönetim düşüncesini ve karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla bilimsel bir yaklaşım getirdi. Bu yaklaşımıyla; bir işi bölümlere ayırarak çalışanların uzmanlaşması,belirli bir işten bir kişinin sorumlu tutulması,personelin bilimsel ilkeler dogrultusunda egitiminin sağlanması ve en uygun personelin bilimsel yöntemlerle seçilmesi gibi modern yenilikler getirerek hem personelin refahını hemde kısa sürede ve daha kısa zamanda verimliliği sağlamayı amaclamıştır.