#1495
SEBAHAT ŞEN
Katılımcı

Yönetsel kuramın kurucusu Fayoldur. Fayol, yönetimin genel ilkelerinin bütün işletmeler için geçerli olduğunu savunmuştur. Taylor’un işçilerden beklediğini Fayol yöneticilerden beklemiştir. Fayol, yönetim düşüncesine en etkili katkı yapanlardandır. Taylor gibi o da işçilerin eylemlerini analiz ederek verimliliği arttırmaya çalışmıştır. İşletmelerin uğraşması gereken altı faaliyet belirlemiş, yöneticilerin bunları etkili bir şekilde yerine getirmesini istemiştir . Yöneticiler için 14 yönetim ilkesi belirlemiş ve bunlara uyan yöneticilerin başarılı olacağını öne sürmüştür.