#1506
Mehmet balcı
Katılımcı

F.W Taylor çalıştığı işletmelerde verimsizlik ve kaytarmacılık, yetenek ve kapasitenin tam kullanılmadığını görmüş ve bilimsel yönetim yaklaşımını geliştirmiştir. F.W Taylor’un bilimsel yönetimde ki amacı israf ve kayıplara yol açan etkenleri rasyonel yöntemlerle kontrol altına alarak verimliliği arttırmaktır. Bilimsel yönetimin iki temel amacı vardır verimliliği arttırmak ve işçi ve yönetim arasında çatışma ve ihtilafları azaltmak, işçi-yönetim arasında iş birliği sağlamak.