#1507
Mehmet balcı
Katılımcı

Kurucusu Fayol’dur. Yönetimin öncülerinden birisi olan Fayol yönetim düşüncesine en etkili katkı yapanlardan birisidir. Taylor gibi işçilerin eylemlerini analiz ederek verimliliği arttırmaya çalışmıştır. İşletmelerin uğraşması gereken altı faaliyet belirlemiş ve yöneticilerin bunları etkili bir şekilde yerine getirmesini istemiştir.Bu faaliyetler teknik, ticari, finansal, güvenlik, muhasabe ve yönetimdir. Yönetimin genel ilkelerinin bütün işletmelerde geçerli olduğunu savunmuştur. Taylor’un işçilerden beklediğini Fayol yöneticilerden beklemiştir.