#1515

Klasik Yaklaşım içerisinde yar alan Bürokrasi Kuramının Kurucusu sosyal bilimci Max Weber’dir. Max Weber Bürokrasi kavramını ilk defa tahlil eden ve bürokrasinin temelini atan kişidir. Max Weber’in üç egemenlik(otorite)tipi bulunmakta. Bunlar; 1.Geleneksel Otorite: Doğuştan kazanılan, babadan oğula geçen otorite. 2.Karizmatik Otorite: Bireysel özelliklerden ortaya çıkar. 3.Ussal ya da Yasal Otorite: Kanunlara dayanmaktadır. Max Weber’e göre Bürokrasi diğer örgüt şekillerine göre üstünlüklere sahiptir. Bu üstünlükler: dakiklik, süreklilik, disiplin, güvenlik, çabukluk, açıklık, belgesellik ve gizliliktir. Bürokratik Kuramın; merkezi otorite, yetki sınırları, uzmanlaşma, iş bölümü, hiyerarşik yapı, kurallar ve yönetmelik gibi ilkeleri bulunmaktadır. Bürokrasi kuramının ilkeleri Yönetsel Kuram ve Bilimsel Yönetim ilkeleri ile benzerlik göstermektedir.