#1521
Umut ER
Katılımcı

Bürokrasi terimini ilk tahlil eden Alman Sosyolog Max Weber’dir.Weberyan bürokrasisi klasik dönem anlayışının son yönetim şeklidir.Max Weber’in bakış açısı örgütsel olmaktan daha çok toplumsaldır.Bu weber tipi yönetim devlet organlarında ve yönetimlerinde uygulanmıştır.Weber tipi bize 3 egemenlik tipi belirlemiştir bunlar;1)geleneksel otorite :babadan oğula geçen yetki, 2)karizmatik otorite:otoritenin liderin karizmasından kaynaklandığı bir tür örgütlenmedir.3)yasal-ussal otorite:kanunlara dayanır,en önemlisi budur,weber tipi yönetim bu otorite üzerine kurulmuştur.Bürokrasi sisteminde kişiye değil makama saygı gösterilir,makam ve kişilik birbirinden ayrı kavramlardır.Bürokratik idarenin temel üstünlükleri şunlardır:Dakiklik,Süreklilik,disiplin,Güvenlik,çabukluk,açıklık,gizliliktir.Weber en üst düzeyde verim elde edebilmek için örgütün fonksiyonel uzmanlaşmaya dayanan iş bölümü ve açıkça belirlenmiş hiyerarşik bir yapı ve ilkelere dayanması gerektiğini öne sürmüştür.Örgütte işler nesnel bir şekilde yürütülmelidir ve hesaplanabilir olmalıdır.Kitleler arasında yavaşlığın ,kırtasiyeciliğin,gereksiz formalitelerin simgesi sayılan bürokrasi kavramı,Weber tarafından çeşitli bölümleri olan hertürlü iletişimin yazılı belgelere dayandığı büyük örgütleri ve yöntemleri belirtmek için kullanılmıştır.