#1522
Sümeyye Demirbaş
Katılımcı

Bürokrasi Latince türetildiği sözcüklere göre “masaların egemenliği” anlamına gelir.Bu terimi ilk defa yansız olarak ele alan sosyolog Max Weberdir.Weber’in bürokrasi anlayışını algılamak için egemenlik anlayışının bilinmesi gerekir.Weber’e göre bir kişinin iradesinin başkalarının davranışlarına uygulanmaya yatkın olması egemenliktir.Weber’e göre 3 egemenlik tipi vardır.Bunlar geleneksel otorite,karizmatik otorite ve yasal ussal otoritedir.Weber’e göre bürokratik yönetimin dayandığı ilkeler vardır.Bunlardan bazıları:Yetkilerin sınırlı olması,memurun kişiliği ile makamının birbiriyle ilişkilendirilmemesi gerektiği ve idarenin dosya tutma zorunluluğu gibi ilkelerden bahseder.
Weber anlayışına göre bürokrasinin bazı olumlu yönleri vardır.Bunlar uzmanlaşma,örgüt yapısı,tahmin edilebilirlik,rasyonellik ve demokrasi başlıkları altında toplanmıştır.