#1526
KEZBAN KUTLU
Katılımcı

Kurucusu Taylor olarak kabul edilir. Taylor ABD’in Pennsylvania eyaletinde çelik üreten 3 şirkette çalışmış ve tecrübe kazanmıştır.Taylor’un 1911 yılında yayınladığı Bilimsel yönetimin ilkeleri adlı eseri yönetim alanında yazılmış olan önemli eserdir. eserde verimlilik ve sistematik yönetimin üzerinde durulmuştur.Eserinde organizasyonlar da etkinlik için ekonomik kaynakların nasıl kullanabileceğini araştırmıştır.İnsan iş için gerekli olmayan bir takım hareketleri yapmaktaydı.Böyle olunca enerji ve zamanın büyük bir kısmı boşa gidiyordu.En basit işileri bile daha karmaşık yollar kullanarak yapıyorlardı.İş görenin çalışmasını belirleyen kuralları kapsayan yönetim uygulamak ve diğer koşullarını düzenlemek için tecrübeli ustabaşları kullanmalıdırlar. bu yöntemle aykırı hareket edenler cezalandırılmalıdır. Taylor en az enerji ile en fazla üretimi sağlamak için uyraşmıştır.Taylor’a göre yönetimin iki ana hedefi vardır:1-Çalışanın refahını sağlamak 2-İşverenin refahını sağlamak için.Fakat Taylor 1. olan hedef daha çok önemsemiştir.