#1531
Selena Tepe
Katılımcı

klasik örgüt kuramı daha çok yapısal bir bakış açısına sahipken neo kuramı davranışçı bakış açısına sahiptir.Amaç yine klasik dönemde olduğu gibi verimlilik ve verimliliği artırmaktır.Klasik yönetim iş yönetim ilkeleri ve örgüt yapısı gibi teknik meselelere odaklanırken neo klasik yönetim insan faktörüne odaklanır.DENEYLER: 1.Işıklandırma deneyleri 2.Röle montaj odası deneyleri 3.İkinci röle montaj odası deneyleri 4.Mika yarma test odası deneyleri 5.Mülakat programı deneyi 6.Seri bağlanma odası deneyleri