#1532
Selena Tepe
Katılımcı

Klasik örgüt kuramı daha çok yapısal bir bakış açısına sahipken neo klasik örgüt kuramı davranışçı bir bakış açısına sahiptir.Klasik yönetim iş yönetim ilkeleri ve örgüt yapısı gibi teknik meselelere odaklanırken neo klasik yönetim insan faktörüne odaklanır.Amaç yine klasik dönemde olduğu gibi verimlilik ve verimliliği artırmaktır fakat yönetim farklıdır.DENEYLER: 1.Işıklandırma Deneyleri 2.Röle Montaj Odası Deneyleri 3.İkinci Röle Montaj Odası Deneyleri 4.Mika Yarma Test Odası Deneyleri 5.Mülakat Programı Deneyleri 6.Seri Bağlanma Odası Deneyleri