#1535
Zehra ekinci
Katılımcı

Klasik yönetim modelinin üçüncü ve son yaklaşımı olarak kabul edilen Weberyan bürokrasi modeli, Max Weber tarafından kurulmuştur. Max Weber’e göre: “bürokratik bir yapı etkinlik açısından ideal bir organizasyon yapısıdır.” Weber ortaya koyduğu ilkelerin izlenmesi ile ideal örgütün kurulabileceğini, etkin, ideal , şahsa göre değişmeyen ve rasyonel bir organizasyon yapısının oluşacağını savunmuştur. Weber ideal bürokrasi tipinde üç egemenliği meşru saymıştır. Bu egemenlik çeşitlerinin kaynaklarını yetkiye dayandırarak yetkiyi üçe ayırmıştır.Ona göre yetki “belli bir grubun belli bir kaynaktan çıkan emirlere itaat etme olasılığı” şeklinde tanımlanmıştır. 1-Geleneksel Yetki: Geleneksel yetki kişisel olup doğuştan kazanılan statüye bağlıdır. 2-Karizmatik Yetki: Karizmatik yetkide kişiseldir. Ancak geleneksel yetki gibi doğuştan ve geleneklerden kaynaklanmaz, sonradan kazanılır 3-Ussal-Yasal Yetki: Diğer iki yetki çeşidinin aksine bu yetki çeşidi kişisel değildir. Bu yetki mantıki kaideler ışığında yapılan seçimler sonucu elde edilir ve yine aynı şekilde devredilir. Weber’in bürokrasi modeli bu yetki çeşitlerinden yasal yetkiye dayanmaktadır. Bu nedenle bu yetkiye ‘Bürokratik Yetki’ de denmektedir.

  • Bu yanıt 3 yıl 5 ay önce önce Zehra ekinci tarafından değiştirildi.