#1540
Kübra MERT
Katılımcı

Bürokrasinin ilk sistematik çalışması Max Weber tarafından yapılmıştır. Weber Tipi Bürokrasi, belirli bir çalışma alanında geniş gruplar halinde çalışan insanların sistemli ve düzenli bir şekilde çalışabilmesi için zorunlu olarak belirli düzen dahilinde çalışmaları gerektiğini savunur. Weber bürokrasiyi ortaya koymadan önce egemenlik tiplerini tanımlamıştır. Egemenlik tiplerini üçe ayırmıştır geleneksel, karizmatik, yasal ussaldır. Bürokrasiyi yasal ussal üzerine temellendirmiştir.