#1541
Aslı ÇİÇEK
Katılımcı

Önemli bir sosyolog ve düşünür olan Max Weber bürokrasi üzerine en
detaylı ve sistematik düşünceleri ileri sürmüş bir düşünürdür. Weber
bürokrasi kuramını oluştururken başlangıç olarak iktidar (güç) ile meşruluk
kavramları üzerinde durmuştur. Weber meşruluğun üç kaynaktan
doğabileceğini ileri sürmüştür. Dayanılan meşruluk temeline göre “geleneksel”,
“hukuki” ve “karizmatik” olmak üzere üç otorite tipi vardır. 1-GELENEKSEL OTORİTE: Gelenekler her şeyin üstünde yer almaktadır. Hanedanlıklarda
veya krallıklarda olduğu gibi yöneten kişi gelenekler tarafından, yönetecek kişi
doğmadan önce belirlenmiş olur.2-KARİZMATİK OTORİTE: Weber’e göre tek bir kişiye duyulan güvene,
bağlılığa ve inanca dayanan meşrulukla hareket eden iktidarın meydana
getirdiği otorite tipidir. Bu tip geleneksel otoriteye benzese de gelenek şartı aranmamaktadır. Bu otoritenin temeli inanç temeline dayanır.3- Yasal/Rasyonel Otorite
Yasal/rasyonel otorite, meşruluk kaynağını hukuktan ve yasalardan
alan otorite biçimidir. Bürokrasi yasal otoritenin en gelişmiş biçimidir.