#1543
emine kanık
Katılımcı

HAWTHORNE ARAŞTIRMALARI
Western elektrik firmasında yapılmış.
Deneylerin başında Elton Mayo vardır.
Bu araştırmada 6 deney yapılmıştır.
Bu deneyler şunlardır:
1-Işıklandırma deneyleri:ışıklandırma ile personel verimliliği arasındaki ilişki ölçülmüş.2-röle montaj odası deneyi:dinlenme,mola sayısı ve çalışma süresi uzunluğunun verimlilik üzerine etkilerini ölçülmüş.3-ikinci röle montaj odası deneyi:grup ücreti,çalışma ve mola sürelerinden izole edilir.bu deneyde 5 kişiden 1’inin ücreti azaltılmış.4-mika yarma test odası deneyi:ücret sabit,çalışma süresi ve molaların etkisine bakılmış.verimlilik büyük buhran döneminde azalmış.5-mülakat programı:ne düşündükleri,ne hissettikleri ve diğer çalışanlarla ilişkileri sorulur.işçiler arasında kabul görme,dışlanma etkisi görülür.6-seri bağlama gözlem odası deneyi:grup çalışması gözetlenir.