#1545
Derya Ergüvan
Katılımcı

Neoklasik Örgüt Kuramı diğer kuramla farklı bir bakış açısına sahip.Bu kuram daha çok davranışçı bir yaklaşım göstermiş.İnsan faktörüne odaklanmıştır.Klasik örgüt kuramıyla amaçları aynı.Bu kuramda da verimlilik arttırmak istenmiştir.Neoklasik kuramında da Hawthorne’nin Deneyleri önemli bir yere sahip olmuştur.Deneyler 6 gruptan oluşmuştur.Bunlar;Işıklandırma ,Röle montaj,İkinci röle montaj odası,Mika yarma test odası deneyleri,Mülâkat programı ve Seri bağlama odası gözlemleri olarak adlandırılmışlardır. İlk araştırma hariç diğer 5 araştırma Elton Mayo başkanlığında kurulmuş.Elton Mayo bu araştırmalarda önemli bir yere sahiptir.Bununla birlikte 6 grup deneyinde de ilk 4 deney grubunda daha çok teknik faktörler etkili olmuş,Son iki deneyde de sosyal faktörler etkili olmuş diyebiliriz.Bu araştırmanın sonucunda da insanların sadece maddi unsurlarla motive edilemeyeceği,sosyal faktörün de önemli bir yer teşkil ettiği gözlemlenmiş denebilir.