#1548
Kübra MERT
Katılımcı

Neoklasik dönem ile klasik dönemin amaçları aynıdır. Her ikisi de verimliliği arttırmayı amaçlar, fakat yöntemleri farklıdır. Klasik yönetim teknik meselelere odaklanmıştır. Neoklasik yönetim ise insan faktörüne odaklanır. Neoklasik dönem insanların sosyal ve psikolojik faktörlerini incelemiştir. Bu dönemde Hawthorne Deneyleri yapılmıştır. Hawthorne Deneyleri denilince akla gelecek ilk isim Elton Mayo’dur. Hawthorne Deneyleri, ABD’de bulunan Western elektrik firmasının fabrikalarında yapılmıştır. Deneyler bu fabrikada çalışan personeller üzerinde denenmiştir. 1924-1932 Yılları arasında yapılmıştır. 8 Yıl süren bu deneyler, 6 grup halindedir. Bu deneyler sırasıyla şu isimlerle anılırlar: 1.Işıklandırma deneyleri, 2.Röle montaj odası deneyi, 3.İkinci röle montaj odası deneyi, 4.Mika yarma test odası deneyi, 5.Mülakat programı, 6.Seri bağlama odası gözlemleri