#1550
Sümeyye Demirbaş
Katılımcı

Western Electric firması,ABD’nin Hawthorne kasabasında elektrik,telefon vb. malzemeler üreten işletmedir.Hawthorne Araştırmaları bu tesiste personeller ile yapılmış 6 grup deneyden meydana gelir.İlk deneyin başında Charles Snow, diğer 5 deneyin başında Elton Mayo vardır.
1- Işıklandırma Deneyleri:İş yerindeki ışıklandırma ile verimlilik arasındaki ilişkiyi ölçer.
2- Röle Montaj Odası Deneyleri:Dinlenme,mola ve çalışma süresi gibi etmenlerin verimlilik üzerindeki etkisini inceler.
3- İkinci Röle Montaj Odası Deneyleri:Deneyde grup üretimin iş üzerindeki etkisi incelenir.
4- Mika Yarma Test Odası Deneyi:Deneyde ücret sabit kalırken,çalışma süresi ve molaların verime etkisi incelenir.
5- Mülakat Programı Deneyi:Diğer deneylerde net sonuçlar oluşmaması,süreçte hangi faktörlerin etkili olduğunu sorgulatır.Bu nedenle moral,nezaketçilik uygulamaları ve küçük grupların çalışan üzerindeki etkilerini incelemek için 21.000’i aşkın mülakat yapılır.
6- Seri Bağlama Odası Deneyi:Seri bağlama işi grup üretimi gerektirdiğinden bu deney ele alınır.
Hawthorne araştırmalarının sonucunda birçok kanıya varılmıştır.Bunlardan bazıları insanların sadece maddi unsurlarla motive olmadığı ve çalışanların iş hayatında ve işteki değişikliğe tepkileri onların değişikliğe ne anlam yüklediğine bağlı olduğunu gösterir.