#1551
çiğdem karahasan
Katılımcı

Deney,ABD’nin Hawthorne kasabasında elektrik,telefon vb. üreten şirket tarafından yapılmıştır . Howthorne araştırmalarının amacı verimi ve verimliliği artırmaktır. Deney 8 yıl sürmüştür.6 grup deney yapılmıştır. İlk deney de Charles Snow daha sonraki deneylerin başında Elton Mayo vardır. 1.Işıklandırma deneyi: Burada ışığın personel üzerindeki etkisi ölçülmüştür. 2.Röle Montaj Odası Deneyi : birçok faktörün verim üzerine etkisi ölçülmüştür fakat burada çıkan sonuçlar çok kafa karıştırmıştır. 3.İinci Röle Montaj Odası Deneyi : Burada oluşan grupların birbirinin etkilediği gözlenmiştir. 4.Mika Yarma Test Odası Deneyi : Deney sonucunda anlamlı sonuçlar ortaya çıkmamıştır. 5.Mülakat Programı Deneyi :Çeşitli sosyal faktör etkisi ortaya çıkmıştır. 6.Seri Bağlama Odası Deneyi :Sonucunda ortaya çıkan faktörler kilikler,normlar ve yeni kurallar olarak belirlenmiştir. Verimlilik için,çalışanların ihtiyaçlarının anlaşılması gerektiği gerçeği ortaya çıkmıştır