#1555
Umut ER
Katılımcı

Neo-klasik örgüt davranışçı bir bakış açısına sahiptir.Klasik yönetim teknik meselelere odaklanırken Neo-Klasik yönetim insan faktörüne odaklanır.Ssavaşlardan dolayı geç başlamıştır.klasik dönemde olduğu gibi amaç yine verimliliği artırmaktır fakat yöntemi farklıdır.
HAWTHORNE DENEYLERİ
Western Elektrik firması ABD’nin chicago kenti yakınlarında Hawthorne kasabasında kurulu telefon,elektrik vb. gibi malzemeler üreten bir firmadır.Hawthorne deneyleri bu firmanın tesislerinde ve personeliyle yapılmıştır.Bu deneyler tam olarak 8 yıl sürmüş ve 6 grup deneyden meydana gelmiştir.Bu deneyler şunlardır;
1)IŞIKLANDIRMA DENEYLERİ
*Işık şiddetindeki artış ve azalmaların verimlilik üzerindeki etkilerini incelemek.
*Fabrikanın farklı bölümlerinde çalışan gruplara uygulanmıştır
*Farklı ortamlarda ışık şiddeti arttırılıp azaltılmıştır, iki durumda da verimlilik artmıştır
*ELTON MAYO deneylerin başına geçmiştir
2)RÖLE MONTAJ ODASI DENEYLERİ
*Bu deneyde fiziksel yorgunluğun iş üzerine etkileri araştırılmıştır.
*Dinlenme,mola sayısı ve günlük çalışma süresi uzunluğunun verimlilik üzerine etkilerini ölçmeyi planlamıştır.
*Telefon cihazının parçası olan ve 35 parçadan meydana gelen el ile monte edilen röle montajı yapılmıştır.
*113 bayan işçi çalışmıştır.
3)İKİNCİ RÖLE MONTAJ ODASI DENEYİ
*Bu deneyde sadece ekonomik değişkeni içeren bir deney yapılmıştır
*Grup ücretinin üretim üzerindeki etkisi çalışma molalarından ve sürelerinden izole edilerek tespit edilmeye çalışılmıştır.
*Teknik etmenlere bakılmaya devam edilir.(örn:tasarımı)
*3 periyottan oluşmuştur
*Bir işçinin diğerlerine yetişmek için çaba gösterdiği sonucuna varılmıştır.
4)MİKA YARMA TEST ODASI DENEYİ
*Bu deneyde ücret artışının üretim üzerindeki etkisi ortadan kalkmıştır.
*Molalardaki artışların ve haftalık çalışma süresinin azaltılmasının verdiği sonuçlar incelenmiştir.
*4 ay boyunca üretim azalmıştır ve deney sonunda olumlu sonuçlar ortaya çıkmamıştır.
5)MÜLAKAT PROGRAMI
*Bu deneyde çalışanlarla mülakat yapılarak onlara ne düşündükleri, ne hissettikleri ve ne algıladıkları gibi sorular sorulmuştur.
6)SERİ BAĞLAMA GÖZLEM ODASI DENEYİ
*Bu deneyde çalışanları yakından takip etmek için grup çalışması yapılıyor.
*Sosyal grupların oluşması ve grup üyelerinin davranışlarının analizi üzerinde.
8yıl süren hawthorne araştırmlarının sonucunda insanların sadece maddi yönden motive olmadığı, sosyal faktörlerine de önem verilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.

  • Bu yanıt 3 yıl 8 ay önce önce Umut ER tarafından değiştirildi.