#1558
aynurolgac
Katılımcı

Neo klasik(Davranışsal) Kuramlar başlık altında geçer. İşletmelerde insan unsuruna daha yakından bakan organizasyonları sadece tam ayarlı olarak çalışan makine olarak görmeyen organizasyonların teknik ve maddi unsurlara ilaveten insan unsuru ile oluşan bir yapı ile ileri süren görüşlerden oluşan bir akım ortaya çıkmıştır. Bu akım başlangıçta beşeri ilişkiler yaklaşımı olarak adlandırılmıştır daha sonra klasik teorini ayrıntılı olarak ele almadığı insan unsurunu ele aldığı için bir anlamda klasik teorinin tamamlayıcısı olarak Neo klasik yaklaşımı olarak adlandırılmış. Elton Mayo Roethlesberger önderliğindeki bir grup bilim adamının western elektrik şirketi adına hawthorne fabrikasında yaptıkları araştırmalar yönetim ve organizasyon konusunda davranış açısından yaklaşmanın başlangıcı olmuştur. 8 yıl süren 6 grup deneyden meydana gelir. Bu deneyler sırasıyla;
Işıklandırma Deneyi, Röle Montaj odası Deneyi, İkinci Röle Montaj odası Deneyi, Mika yarma test odası Deneyi, Mülakat Programı, Seri bağlama odası gözlemleri