#1559
EHNUR ŞEN
Katılımcı

Öncelikle klasik örgüt kuramı ile farklılıklarına bakalım : -Klasik örgüt kuramı olaya yapısal bir bakış açısıyla bakarken Neo klasik örgüt kuramı ise davranışçı yani insanlara nasıl davranılmalı gibi bakış açısına sahiptir. -Klasik örgüt kuramında teknik meselelerine odaklanırken Neo klasik dönemde insan faktörüne odaklanır.
Bunların ikisinin de amaçları verimlik ve verimliliği arttırmaktır, sadece yöntemleri farklıdır.
HAWTHORNE DENEYLERİ : 8 yıl sürmüştür. Bir çok çalışan ve fabrikada denenen uzun deneylerdir. Bu deneyler ABD Chicago Kenti kasabasındaki fabrikada denenmiştir.Şirket elektrik cihazlar, aletler, maddeler, telefon malzemeleri vb üretiyor. 6 tane deney var. Bu deneylerin ilk başında Charles Snow daha sonraki deneylerin başına Elton Mayo geçmiştir. Bu yüzden bu deneylerde aklımıza ilk gelen isim Elton Mayo’dur. Deneyler şunlardır:
1-Işıklandırma Deneyleri : 24 Kasım da başlar. İlk dört deney teknik faktörlere odaklanır. İş yerindeki ışıklandırma ile personel verimliliği arasındaki ilişkiyi ölçer. Bunun için çeşitli ortamlarda çeşitli ışıklar attırılıp azaltılarak, her iki durumdaki verimlilik gözlemlenir ve ikisininde verimliliği arttırdığı gözlemlenir. Bu durumda bu deney istedikleri gibi sonuçlanmıyor ve diğer deneylerin başına Elton Mayo geçiyor.
2-Röle Montaj Odası Deneyi: 2,5 yıl sürüyor. 113 bayan işçi çalışıyor.35 parçadan oluşan el ile monte edilen telefon cihaz parçası üretiliyor.Deneyde acaba dinlenme, mola, günlük çalışma saatleri ve ücretler ile oynanırsa verimlilikte bir değişme olur mu diye bu şekilde deneyi yapıyorlar.
3-İkinci Röle Montaj Odası Deneyi: Bu deneyde bir önceki deneyde ortaya atılan grup ücretleri, çalışma ve mola süreleri test edilmek istenir. 5,9 ve 7 haftalık üç periyoddan oluşur. İlki ücret sabit, ikincide arttırılmış ve üçüncü de ise yine eskiye dönmüş.
4-Mika Yarma Test Odası Deneyi: Bu deneyde ücret sabit tutulup, çalışma süresinin ve molaların verimliliğe etkisi ölçülmüştür. Bu deneyde de anlamlı sonuçlar ortaya çıkmamıştır.
5-Mülakat Programı: Çalışanlarla 21.000’in üzerinde mülakat yapılmış. Derinlemesine mülakat yapıyorlar ve ne hissettikleri, düşündükleri, algıladıkları ve diğer çalışanlarla ilişkileri soruluyor.
6-Seri Bağlama Gözlem Odası Deneyi: Grup çalışması gerektirdiğinden bu deney seçilir. Bu deneyde insani faktörler, sosyal ve beşeri faktörler önemli diyorlar. Deney boyunca her bir elemanla iki kez mülakat yapılır. Deney sonucunda ortaya çıkan faktörler:
-Klikler
-Normlar
-Yeni kurallar
HAWTHORNE ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI:
-En büyük sonucu insan sadece maddiyatla güdülenmez ve motive olmaz.