#1560
Fatma Firdevs Baş
Katılımcı

Neoklasik örgüt kuramı davranışçı bir bakış açısına sahiptir. Klasik yönetim anlayışı teknik meselelere odaklanırken neoklasik yönetim anlayışı insana odaklanır. Bu dönemde amaç yine verimliliği arttırmaktır. Hawthorne deneyleri bu dönemin önemli çalışmalarından biri olmuştur. 6 grup deneyden meydana gelen bu çalışmalar tam 8 yıl sürmüştür. İlk deney hariç diğer deneylerin başında Elton Mayo vardır. Bu deneyler; ışıklandırma deneyleri, Röle montaj odası deneyi , ikinci röle montaj odası deneyi, mika yarma test odası deneyi , mülakat programı ve seri bağlama odası gözlemleridir. Hawthorne deneyleri sonucunda ulaşılan en önemli bulgulardan birisinin insanın sadece maddi unsurlarla güdülenmediğidir. Araştırıcılar dikkatlerini fiziki faktörlerden sosyal faktörlere çevirmişlerdir.