#1563
Aslı ÇİÇEK
Katılımcı

Klasik örgüt kuramı yapısal bakış açısına sahipken,Neo-klasik örgüt kuramı davranışçıdır. Klasik yönetim daha çok teknik meselelere odaklanırken Neo-klasik yönetim insan faktörüne odaklanır. Hawthorne deneylerinden bahsetmek mümkündür.6 grup deney vardır İlk deneyin başında Charles Snow daha sonraki deneylerin başında Elton Mayo vardır.1)IŞIKLANDIRMA DENEYLERİ:Genellikle teknik faktörlere odaklanır.İş yerindeki ışıklandırma ile personel verimliliği arasındaki ilişkiyi ölçer.2)ROLE MONTAJ ODASI DENEYİ:Dinlenme, mola sayısı ve günlük çalışma süresi uzunluğunun verimlilik üzerine etkilerini ölçmeyi amaçlar ve 2.5 yıl sürer.3) İKİNCİ RÖLE MONTAJ ODASI DENEYİ:Grup ücreti faktörünü çalışma ve mola sürelerinden izole edilerek test edilmek istenir. İşin tasarımı, yani teknik etmenler üzerine odaklanılmaya devam edilir.4) MİKA YARMA TEST ODASI DENEYİ:Bu deneyde de ücret sabit tutulmuş, çalışma süresi ve molaların verimliliğe etkisi ölçülmüştür.Bu deney sonucunda anlamlı sonuçlar ortaya çıktığını söyleyemeyiz.5)MÜLAKAT PROGRAMI:Ne düşündükleri, ne hissettikleri, ne algıladıkları ve diğer çalışanlarla ilişkileri sorulur.Çeşitli sosyal faktörlerin etkisi ortaya çıkar ve son deneyin yapılması kararlaştırılır.6)SERİ BAĞLAMA GÖZLEM ODASI DENEYİ:Grup çalışması gerektiren bir deneydir.Deney boyunca her bir elemanla iki kez mülakat yapılır.Deney sonucu ortaya çıkan sosyal faktörler vardır bunlar:Klikler,normlar ve yeni kurallar.Son olarak Hawthorne Araştırmalarının sonuçlarına bakalım:En büyük sonucu insan sadece maddi unsurlarla güdülenmez, motive olmaz.