#1568
sevgi yiğit
Katılımcı

Weberyan bürokarsi klasik dönem içinde yer alır.kurucusu Max. Weber’dir.bürokarsi,masaların/büroların Egemenliği anlamında kullanılır.weber bürokarsiyi ortaya koymadan önce egemenlik tiplerinden bahseder.weberin üstünde durduğu egemenlik tipi meşru egemenliktir.meşru egemenliğin 3 tipi vardır.bunlar;geleneksel otorite,karizmatik otorite,ve yasal-ussal otoritedir.weber bürokartik örgüt tipi için en uygun yetki tipinin yasal-ussal tipi olduğunu ifade etmiştir.nedeni ise diğer iki otoritenin şahsi ve keyfi olması ve dolayısıyla rasyonnelik sağlama açısından eksik rasyonellik açısından eksik kalmasıdır.yasal-ussal yetki tipi rasyoneldir.
Webere göre bürokartik idarenin dayandığı ilkeler vardır.bunlar: belli kurallara,kanunlara göre düzenlenmesi,yetkilerin sınırlı olması,hiyerarşik yapıya sahip olması,memurun hesap vermekle hükümlü olması,memurun kişiliği ile sahip olduğu makamın birbirinden ayrı tutulması,idarecinin dosya tutması gibi maddelerdir.
Webere göre bürokartik idarenin temel üstünlükleri;dakiklik,süreklilik, disiplinlik,güvenilirlik,çabukluk,açıklık,belgesellik ve gizliliktir.bürokartik idarenin olumlu yönleri ise uzmanlaşma,örgüt yapısı,tahmin edilebilirlik,rasyonellik,demokrasi gibi başlıklardır.Webere eleştiride bulunan kişilerden bazıları;W.Bennis(teknoloji olarak yetersiz bulmuştur),M.Crazier(rasyonel olamama ihtimalini ele almıştır)’dir.