#1572
sevgi yiğit
Katılımcı

1967 yılında ilk kez William G.Scoot tarafında ortaya atılmıştır. Hawthorne araştırmaları Beşeri Münasebetler Okulu da Neo klasik örgüt ve yönetim kuramını ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Hawthorne araştırmalarının son evrelerinde ilginin beşeri olana kaymasını Sigmund Freud’un davranış bilimleri ve Wilfredo Pareto’nun sosyal sistemler üzerine yaptıkları çalışmalar kolaylaştırılmıştır. neoklasik kuramın esasları :
1.iş bölümü:aşırı iş bölümü işin monotonlaşmasına sebep olduğundan dolayı bir süre sonra çalışanların fiziki ve ruhsal olarak olumsuz etkilenmesine ve dolayısıyla verimin azalmasına sebep olur.çözüm olarak hawthorne deneylerinden öğrendikleri iş değiştirme ve iş genişletmeyi önerirler.
2.ürüne ve coğrafyaya göre bölümleme:beşeri unsurlara önem veren neoklasikler bunun sürtüşmeleri artırdığını ve yetki devrine çok uygun olmadığını gördüklerinden ürün ve bölge ölçütünü tercih ederler.
3.dar kontrol alanı:klasik kuramda X kuramı uygulanırken kontrol alanı dardır,neoklasiklerde ise Y kuramı uygulanır.ve bu sebeple kontrol alanı geniştir.
4.basık yapı:dar kontrol alanında çalışan başına düşen yönetici sayısını artırdığından dolayı kademe ve bölüm sayısını artırmakta,dik yapılı örgütler ortaya çıkarmaktadır
neoklasikler ise,geniş kontrol alanını tercih ediyorlardı.geniş kontrol alanı,kademe ve bölüm sayısını ve dolayısıyla yönetici sayısını azaltarak basık yapılar meydana getiriyordu.
5.adem-i merkeziyetçi yönetim:A-hızlı ve yerinde sorun tespitine ve karar almaya olanak sağlar.B-merkez ile bölümler arası çatışmaları azaltır.C-kırtasiyecilliği azaltır.D-merkezde imtiyazlı bir üst sınıf oluşmasının önüne geçer.E-insanlar alınmasına katıldıkları kararlara daha çok eğilimindedir.
6.demokratik liderlik:klasiklerin dik merkeziyetçi yapısı ve insan hakkında X kuramı varsayımlarından hareket etmeleri ortaya otoriter yöneticiliği çıkartmaktadır.neoklasik örgütte ise yetkinin devredildiği ,adem-i merkeziyetçi ve basık yapı demokratik öndeliği gerekli kılmaktadır.
7.kumanda-kurmay birimleri
8.komiteler aracılığıyla yönetim
9.biçimsel olmayan[enformel]örgüt:klasiklerde örgüt yapısı ve işleyişi önceden tasarlanan ,öngörüldüğü biçimde işleyecek bir yapı olarak varsayılmıştır.oysa ki tasarlanmayan kendiliğindenlik olması daha iyidir.
D.MCGREGOR’UN X VE Y KURAMLARI:
X kuramları klasik örgüt kuramının ,Y kuramları ise neoklasik örgüt kuramı ise çalışan ve yönetim anlayışını temsil eder.X kuramı,rasyonel bir varlık olan insan faydasını en çoklama peşinde koşan insandır.çalışmayı sevmez,fırsatını bulduğunda işten ve sorumluluktan kaytarır,tembeldir,hırslı değildir,yenilikleri sevmez direnç gösterirler.Y kuramı ise çalışmayı ve sorumlukluk almayı seven ,işini ve iş arkadaşlarını seven bir çalışandır.taktir edilmek övülmek onlar için bir ödüldür.üretkendirler yeni fikirler çözümler ortaya çıkarırlar.

  • Bu yanıt 3 yıl 8 ay önce önce sevgi yiğit tarafından değiştirildi.