#1609
zeynep şevval şen
Katılımcı

İş ve örgüt çalışmalarına klasik yaklaşımı, insan yönetiminde ise neo-klasik yaklaşımlar söz konusudur. Üretim için yönetim bilimi yaklaşımı
yöneticiler için sayısal, matematiksel sistem modellemeleri üzerinden gidilmiştir. 2.Dünya savaşından sonra insan gücünü daha verimli kullanılması
üzerine çalışılmıştır. Yönetim Bilimi yaklaşımı ayrıca bilimsel karar verme aşamalarını geliştirmiştir.