#1762
KEZBAN KUTLU
Katılımcı

Neoklasik örgüt kurami ifadesini ilk kez kullanan kisi William G. Scotttur. 1967 de ortaya atılmıştır. Bilim dünyasındaki pek çok gelişme örgüt ve yönetim çalışmalarının BEŞERİ bir temele oturmasına zemin hazırlamıştır.
9 ESASI:
1)İŞ BÖLÜMÜ:: Sağlığı verimlilik artışı sebebiyle klasiklerde olduğu gibi neo klasiklerde de temel ilkedir.
2)İŞ GENİŞLETME: İş tanımı yapılırken küçük parçalarına bölünmez. Farklı faaliyetleri içermesi böylece monotonlaştırmanın önlenmesi hedeflenir.
3)İŞ DEĞİŞTİRME: Çalışan düzenli olarak belirli sürelerle yakın işlerde çalıştırılır.
4)Ürüne ve coğrafyaya Göre bölümleme: Beşeri unsurlara önem veren Neoklasikler bunun sürtüşmeleri arttırdığını ve yetki devrine çok uygun olmadığını gördüklerinden ürün ve bölge ölçütünü tercih ederler.
5)DAR KONTROL ALANI: Klasik kuram’da X kuramından hareketle, insanın rasyonel bir varlık olduğu dolayısıyla çalışmaktan kaytarmaya meyilli olduğu varsayılır.
6)BASIK YAPI: Çalışan başına düşen yönetici sayısını arttırdığından dolayı kademe ve bölüm sayısını arttırmakta, dik yapılı örgütler ortaya çıkartmaktadır.
7)ADEMİ-İ MERKEZİYETÇİ YÖNETİM: Yerel yönetim klasiklerin insan hakkındaki X kuramı varsayımı sebebiyle kurulacak yakından denetim sistemi ve otorite yöneticilik anlayışı merkezziyetçi bir yapı ile mümkün.Neo klasikler de ise yetki devri ve geniş kontrol alanı savunulduğundan bu yapı tercih edilir.
a)Hızlı ve yerinde sorun tespitine ve karar almaya olanak sağlar.
b)Merkez ile bölümler arası çatışmayı azaltır
c)Kırtasiyecilliği azaltır.
d)Merkezde imtiyazlı bir üst sınıf oluşmasının önüne geçer.
e)İnsanlar alınmasına katıldıkları kararlara daha çok eğilimindedir.
8)DEMOKRATİK LİDERLİK: Klasikleri dik, merkeziyetçi yapısı ve insan hakkında X kuramı varsayımlarından hareket etmeleri ortaya otoriter yöneticiliği çıkartmaktadır. Neo klasik örgütte ise yetkinin devredildiği basık yapı demokratik öndeliği gerekli kılmaktadır.
7)KUMANDA-KURMAYA BİRİMLERİ: Kumanda birimleri fonksiyonları icra ederken,kurmay birimler uzmanlık alanlarına giren konulara danışma hizmeti sunarlar.
8)KOMİTELER ARACILIĞIYLA YÖNETİM: Klasiklerin aksine komiteler, Neoklasiklerde önemlidir. Kararlara katılımın verimlilik üzerindeki etkisi, demokratikleşmeye etkisi,çalışan tatminini arttırması, haberleşmeyi hızlandırması Neoklasiklerin komitelere yönetimi savunmalarının sebepleridir.
9)BİÇİMSEL OLMAYAN ÖRGÜT: Neo klasik kuramın örgüt yöneticilerine bir de pratik tavsiyesi vardır. Madem ki enformel örgüt bu kadar belirleyici olabilmektedir.
X VE Y KURAMI:
McGregor savunduğu X ve Y kuramları iki farklı insan tanımlar. Yöneticilerin yönetim anlayışları insanları nasıl algıladıklarına dayanır. X insanı ve Y insanı= X kuramı ve Y kuramı klasik örgütü temsil eder, Y kuramı ise NEO-KLASİK örgütü temsil eder.
X kuramı:
Çalışmayı sevmez , işten kaçar .
Yönetilmeyi ister , sorumluluktan kaçar, hırslı değildir.
Bencildir, kendi arzu ve isteklerine göre örgüt amaçlarına tercih eder.
Yenilik ve değişiklikten hoşlaanmaz.
bundan dolayı bu tür örgütlerde verimlilik sorunları yaşanacaktır.
Y kuramı ise ;
Çalışmak insan için doğal bir faaliyettir.
Yönetilmekten çok karar alma mekanizmalarında söz sahibi olmak ve katılımcı olmak ister.
Örgütlerin hedefleri doğrultusunda kendini kontrol edebilir.
Her zaman yeniliğe ve değişime açıktır.
Örgüte bağlılık duyar, işinin ve iş arkadaşlarını sever.
Tek motivasyonu para değildir. Saygınlık kazanmak önemlidir.