#1763
EHNUR ŞEN
Katılımcı

Bu yaklaşımı ortaya koyan Bertalanfy adında bir biyologdur. Bertalanfy canlı organizmaları inceliyor ve her organizmanın bir alt sistemi vardır diyor. Sistem yaklaşımında bir çok farklı alandan araştırmacı işin içinde olduğu için okul olarak nitelendiremiyoruz. Üç tane isim önemli. Katz, Kahn ve Scott. Katz ve Kahn öncelikle Neo-klasiklerde ki gibi örgüt içi motivasyonlardan bahseder inceler. Ancak ayrılan tarafı çevre kısmına dahil olmaları örgütün normlarını ve örgütün iç yapısını değiştirdiğini söylemeleridir.
SİSTEM YAKLAŞIMINDA BERTALANFAY’IN ORTAYA KOYDUĞU BAZI TEMEL KAVRAMLAR VARDIR. BUNLAR:
Sistem : Kendini meydana getiren ve amaç doğrultusunda birbirleriyle etkileşen parçalardan meydana gelen bütün.
Alt sistem : Üst sistemlerden kendine düşen görevleri, işlevleri yerine getirirler. Örneğin : İnsan vücudu ; sindirim sistemi, boşaltım sistemi vs hepsini ayırırsak sadece et ve kemik kalıyor. Bu yüzden bunlar takım gibi hepsini toplarsak insan vücudu ediyor. Geliştirilebilen, düşünebilen, üretebilen bir insan meydana geliyor.
Çevre : Sistemin içerisinde bulunduğu alan.
Girdi : Enerji, ham madde, sermaye, bilgi gibi girdiler.
Dönüşüm süreci : Girdilerden sonra oluşan süreç.
Çıktı : Süreç sonunda elde edilenler.
Kapalı sistem : Çevresiyle girdi çıktı alışverişi bulunmayan.
Açık sistem : Çevresiyle girdi çıktı ilişkisi bulunan.
Entropi : Fiziğin temel yasalarından biridir. Her sistem bozulmaya ve düzensizleşmeye meyillidir.
Geri bildirim : Çıktılarla alakalı olan çevreden alınan sinyaller.
Denge : Sistemde olması gereken düzen.
Durağan denge : Denge noktasının sabit olduğu durum.
Dinamik denge : Sabir bir denge noktası yok.
SCOTT’A GÖRE SİSTEMLER
RASYONEL SİSTEMLER : Örgütü kapalı bir makine olarak görüyor.
DOĞAL SİSTEMLER : Çevre var ama çevreyi çözümlememiş. İç sistem ve alt sistemle etkileşimi incelemiş.
AÇIK SİSTEM : Dış çevre analizi
DOĞAL SİSTEM GÖRÜŞÜNÜN KÖKENİ
1930’lardan itibaren yaygınlaşmaya başlar. 1960’larda ( Çevrenin farkına varıyorlar ve çevreyi incelemeye başlıyorlar. ) yerini açık sisteme bırakana kadar varlığını sürdürür.
SİBERNİK SİSTEM OLARAK ÖRGÜT
Norbert Weiner isimli bir matematikçi tarafından 1940’larda geliştirilir. 1948’ de ‘Cybernetics ‘ adlı kitabını yayımlar.
BOULDİNG’ E GÖRE SİSTEMLER
Burada önemli olan nokta hiyerarşik bir sınıflandırma var. Belli bir kademe artışını gösteriyor. Her üst rakamdaki sistemler alt rakamları da içerir. 9 tanedir.
1-Çerçeve Sistemler 2-Muntazam (Clockwork) Sistemler 3-Sibernetik Sistemler 4-Açık Sistemler 5-Tasarımlı Büyüme Sistemleri 6-İç Farkındalığı Olan Sistemler 7-Sembol Kullanabilen Sistemler 8-Sosyal Sistemler 9-Aşkın Sistemler