#1764
KEZBAN KUTLU
Katılımcı

Modern Dönem: Çalışanların karmaşık olduğunu ve çeşitli faktörler tarafından motive edildiğini öne sürmektedir. Örgütler dinamik ve açık sistemler olarak ele alındığı için değişim ve karmaşıklık bu kuramın üzerinde durduğu temel noktadır. 1-Sistem yaklaşımı ve 2-Durumsallık yaklaşımı olarak 2 kola ayrılır.
SİSTEM YAKLAŞIMI :
Bu yaklaşımı ortaya koyan Bertalanffy adında bir biyologdur. Bertalanffy canlı organizmaları inceliyor ve her organizmanın bir alt sistemi vardır diyor. Bu canlı organizmalar bir üst sisteme bağlıdır ve alt sistemleri vardır. Her sistem alt ve üst sistemi etkiler, etkileşim içindedir.
Bu görüşü Sosyal bilimciler daha sonra alıp örgütleri incelerken örgütü de birer canlı varlık olarak ele alıyorlar. Örgütlerde çevreleriyle ilişkililer ve etkilenirler.
DURUMSALLIK YAKLAŞIMI :
Durumsallık yaklaşımında ise çevredeki değişimlere, belirsizliklere ve belirsizlik düzeylerine göre örgütün ve yönetimin değişebileceğini inceleyeceğiz.
MODERN DÖNEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ:
1-Örgütler açık sistem olarak görülmeye başlanır
2-Örgüt sistemler ve alt sistemler
3-Örgüt ve çevre ilişkisi
4-Rasyonal, Doğal ve Açık Sistem olarak örgütler
MODERN DÖNEMİN KLASİK VE NEO KLASİK DÖNEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI:
Klaisk ve neo klasik dönemde örgüt kapalı bir kutu olarak düşünülür;yönetim, yöentici, örgüt yapısı, çalışanlara karşı tutumlar işlendi. Modern dönemde ise örgütün aslında kapalı kutu değil bir çevresi olduğu, dışsallığında yönetime etkisi anlaşılır.