#1766
sevgi yiğit
Katılımcı

sistem yaklaşımı:
-kendi başına müstakil bir okul değildir.tersine müşterek bir analiz aracını ,sistem analizini kullanmaktan başka ortaklığı olmayan farklı çalışmalara birlikte verilen addır.-bu yaklaşımı ilk ortaya çıkaran Bertalanfy’dir. (Biyoloji alanında, organizmalar üzerinde).-Katz ve Robert L. Kahn sosyal bilimler alanında ortaya koymuşmuştur.-parçadan yola çıkarak bütünü anlamaya çalışmışlardır.(tümevarım)…katz ve kahn öncelikle neo-klasiklerdeki gibi örgüt içi motivasyonlardan bahseder.ayrılan noktası ise çevrenin farkında olmalarıdır.
SİSTEM YAKLAŞIMININ TEMEL KAVRAMLARI:
SİSTEM:kendini meydana getiren ve bir amaç doğrultusunda birbiriyle etkileşen parçalardan meydana gelen bütündür.(insan vücudu)
ALT SİSTEM:üst sistemlerin hedefleri doğrultusunda kendilerine düşen görev ve sorumlulukarı yerine getirir.
ÇEVRE:sistemin içerisinde bulunduğu alandır.
GİRDİ:enerji,hammadde ,sermaye,bilgi örgütlerin çevrelerinden aldıkları girdilerdir.
DÖNÜŞÜM SÜRECİ:girdilerden sonra oluşan süreçtir.
ÇIKTI:süreç sonunda elde edilenlerdir.
KAPALI SİSTEM:çevresiyle girdi-çıktı alışverişinde bulunmayandır.
AÇIK SİSTEM:çevresiyle girdi-çıktı alışverişinde bulunandır.
ENTROPİ:bütün örgüt biçimlerinin dağılmaya ve ölüme gideceği biçiminde bir doğa yasasıdır.
GERİ BİLDİRİM:çıktılarla alakalı olan,çevreden alınan sinyallerdir.
W.R SCOTTA GÖRE SİSTEMLER:
rasyonel sistem:örgüt kapalı bir makinedir.klasik ve neo-klasiklerde görülür.
doğal sistem:çevrenin varlığı kabul edilmiş fakat çözümlenmemiştir.
açık sistem:çevrenin örgütle olan ilişkisi incelenmiştir.
SİBERNETİK SİSTEM OLARAK ÖRGÜTLER
Norbert weiner isimli bir matematikçi tarafından geliştirilmiştiir.weiner,sibernetik alanı 2.dünya savaşı sırasında hava savunma sistemi üzerinde çalışırken geliştirir.sibernetik,güdümlü füzeler gibi kendi kendini düzenleyebilen sistemler üzerinde çalışan bir alandır.sistemin kendi kendini düzenleyebilmesi uzmanlaşmış parçalarının ve alt sistemlerinin varlığı ile ve süreç ve akışlarının bulunması ile mümkündür.weiner’in modelinde örgütler uyum sağlayan sistemler olarak tanımlanır.çevresi içinde yer alan örgüt hayatta kalmak için değişikliklere kendini uyarlamak zorunda zorundadır.
KENNETH BOULDİNGE GÖRE SİSTEMLER:
1-Çerçeve Sistemler:Bunlar statik yapı düzeyindeki sistemlerdir. Kristalin atomlarının dizilişi hayvanın anotemisi, masa, sandalye, binalar gibi sistemler statik yapıladan meydana gelirler.
2-Muntazam (Clockwork) Sistemler : Saat ya da güneş sistemi gibi önceden belirlenmiş hareketleri olan basit dinamik sistemlerdir.
3-Sibernetik Sistemler :Kontrol mekanizmalı sistemler olarak anılır. Dengeyi korumak için kendi kendini otomatik olarak harici bir hedefe ya da önceden belirlenmiş kritere göre ayarlayan termostat, güdümlü füze gibi sistemlerdir.
4-Açık Sistemler :Çevrelerinden aldıkları girdilerle varlıklarını idame ettirebilen, kendilerini koruyabilen, çevre etkileşimli sistemlerdir. Hücreler buna örnektir.
5-Tasarımlı Büyüme Sistemleri :Taklit ederek değil önceden kodlanmış talimatlar içeren tohumlar ya da yumurtalar(genler-planlar) aracılığıyla üreyen tavuk- yumurta, palamut- meşe benzeri sistemlerdir.
6-İç Farkındalığı Olan Sistemler :İç farkındalığı gelişmiştir. Çevresinin farkındadırlar. Çevresinden bilgi alır, bunları çevresinin görüntüleri ya da bilgileri halinde organize eder. Hayvanlar bu seviyedeki sistemlere örnektir.
7-Sembol Kullanabilen Sistemler: Bilinci olan, dil ve benzeri sembol sistemleri kullanabilen sistemlerdir. İnsan
8-Sosyal Sistemler :Yedinci seviyede faaliyet gösteren ve ortak bir sosyal düzen ve kültür paylaşan aktörler olan insan gruplarının meydana getirdiği sosyal sistemlerdir.
9-Aşkın Sistemler:Mutlaktırlar; kaçınılamayan bilinmezler olarak tanımlanır. Matematikteki postulalar ve bağlantılar gibi varlıklarını kanıtlamak mümkün değildir. Ancak vardırlar ve kaçınılmazlar.

  • Bu yanıt 3 yıl 7 ay önce önce sevgi yiğit tarafından değiştirildi.