#1775
Kader Fırat
Katılımcı

Bu dönemin diğer dönemlerden farkı ve aynı zamanda en önemli özelliği, örgütün iç yapısıyla birlikte dış etkenlerinin de incelenmiş olmasıdır. Önceki dönemlerde kapalı bir kutu gibi görülen, çevresi gözardı edilen örgütler bu dönemden itibaren “açık sistem” olarak görülmeye başlandı. Açık sistem dediğimiz şey; çevre ile etkileşimi olan, girdi alıp çıktı veren sistemdir. Daha önceki dönemlerde örgütün iç yapısı olan yöneticiler, çalışanlar vs. incelenirken; burada örgütün çevresi ile ilişkileri, örgütün çevreden etkilenmesi ve örgütün çevreyi ve çevresindekileri etkilemesi kısımları farkına varılıyor. Örnek olarak; bir fabrikanın dışardan hammadde alması “girdi”, burada işleyip çevreye ürün olarak sunması “çıktı” olarak gösterilebilir. Fabrika hammadde alarak çevreden etkilenir ve bunu işleyip ürün olarak sunarak da çevreyi etkilemiş olur.Örgüt, sistemler ve onların alt sistemleri şeklinde oluşur. Bu dönemde Sistem ve Durumsallık olarak iki yaklaşım ele alınmıştır.