#2078
Anonim
Pasif

Henry Fayol’un da savunduğu gibi bir toplumda düzenin sağlanabilmesi için iş bölümüne ihtiyaç vardır. Bu iş bölümleri aynı zamanda toplumlarda sürekliliği, dayanışmayı ve en önemlisi bürokrasinin oluşmasını sağlar. İş bölümü sayesinde insanlar daha doğru ve düzenli bir şekilde, kamunun yararı için çalışmış olur.
Kamu yönetimi alanının kurucu ismi Woodrow Wilson’dur. Wilson, kamu yönetimi ve siyasetin birbirinden ayrı olması gerektiğini kamu yönetiminin ayrı bir disiplin olarak çalışmasını savunmuştur.
Kamu yönetimine yön veren bir diğer kişi ise Max Weber’dir. Weber’e göre 3 tip otorite vardır. Bunlar;
1- Geleneksel Otorite : Doğuştan gelen bir otoritedir. Bu otoriteye Krallıklar, İmparatorluklar vs. örnek verilebilir.
2- Karizmatik Otorite : Bir kriz, karışıklık anında ortaya çıkan ve kişinin bireysel yetenek, liderlik gibi özelliklerinden kaynaklanan otorite tipidir. Buna Mustafa Kemal Atatürk, Gandhi örnek verilebilir.
3- Yasal-Ussal Otorite : Bu otorite bireye yasal yollarla verilir. Bu otoriteye Bakanlar, Cumhurbaşkanı, Müdürler vs. örnek verebiliriz.
Weber de yasal-ussal otorite üzerine bürokrasiyi koyuyor.