#2079
Demet Çal
Katılımcı

İnsanların birlikte olmasından doğan örgütlenme birlikteliği, devamlılığı , düzeni , dayanışmayı en önemlisi bürokrasiyi sağlamaktadır. Örgütlenmeye örnek olarak Henri Fayol´un yönetimsel yaklaşımıdır. Kamu yönetimi genel kavramdır ve yönetimin bir parçasıdır. Kamu yönetimi insanların topluluk halinde yaşaması ile başlamıştır. Siyaset ile anılmış ve siyaset biliminin bir alt dalı olarak doğmuştur kamu yönetimi. Woodrov Wilson , kamu yönetiminin siyaset biliminden ayrılması gerektiğini öncülemiştir . Wilson , yönetim ile ilgili makalesi kamu yönetiminin kurucusudur .
Max Weber , kamu yönetimine bürokrasi ile yaklaşmıştır. Weber bürokrasiyi 3 tip otoritede toplamıştır . Bunlar;
1-Geleneksel Otorite : Kişinini doğuştan ve aileden aldığı otorite biçimidir . Örneğin; saltanatın babadan oğula geçmesi , monarşi , diktatörlük , imparatorluk….
2-Karizmatik Otorite : Kişi bireysel özelliklerini (yeteneği , düşüncesi , jest mimik …) savaş , kaos, karışıklık ve kriz anında gelen otoritedir . Örneğin; Mustafa Kemal Atatürk , Adofl Hitler , Gandhi ….
3-Yasal-ussal Otorite : Otorite kişiye anayasal yollarla yazılı olarak geçmektedir. Öreneğin; Cumhurbaşkanlığı , bakanlıklar , başkanlar , müdürler ….
Max Weber`e göre yasal- ussal otoritenin üzerine bürokrasiyi koyar.( GELENEKSEL OTORİTE , KARİZMATİK OTORİTE , BÜROKRASİ , YASSAL- USSAL OTORİTE )