#2119
İlknur Gökkaya
Katılımcı

Kamu yönetimi insanların birlikte yaşamasının getirdiği zorunluluktan doğmuştur. Başlarda siyaset bilimiyle ortak anılırken Woondrow Wilson makalesi ile ayrılmıştır. Kamu yönetimi sahip olduğu geniş perspektif ile siyaset bilimine,hukuka,sosyolojiye,işletmeye yakın bir bilim dalı sayılmıştır. Toplumsal örgütlenme ve iş bölümü çok işe yaramaktadır.İş bölümü sayesinde bütün işi tek kişi yapmaz,insanların ihtiyaçlarına göre bir düzen gerekiyor bu düzen iş bölümü ile sağlanıyor,toplumsal dayanışma ve bürokrasiyi sağlıyor. Bürokrasi demişken akla gelen ilk ve en önemli kişi Marx Weber’dir. Marx Weber bürokrasinin kurucusu sayılmıştır ve bürokraside 3 tip otorite var demiştir. Bunlar:Geleneksel otorite,Karizmatik otorite ve Yasal otoritedir.