#2120
Şeymanur Akhoy
Katılımcı

Kamu yönetimi bireylerin ihtiyaçları, yaşam tarzları ve fikirleri doğrultusunda düzende ve işleyişte kolaylık sağlamak için ortaya çıkmıştır.
Kamu yönetimi ve siyaset bilimi başlarda bir bütün olarak ele alınırken kamu yönetiminin kurucusu olarak bilinen woodrow Wilson’un makalesi ile birbirinden ayrılmıştır.
Kamu yönetimine büyük etkisi bulunan max weber bürokrasi denilince akla gelen ilk isimlerden birisidir.
Max weber’in bürokraside geleneksel, karizmatik, yasal ve ulusal olmak üzere 3 tip otoritesi vardır. Weber bu 3 otoriteden yasal ve ulusal otorite üzerine bürokrasiyi kurmuştur.