#2127
melisa yağcı
Katılımcı

Klasik dönem yönetim anlayışı 1880-1930 yılları arası yoğun bir şekilde etkili olmuştur. Amerika’da ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi sayesinde gelişmiştir. Kişiler genelde fabrikada seri üretim tesislerinde görev yapmaktadır. Klasik yönetim kuramının üçe ayırabiliriz
1.BİLİMSEL YÖNETİM KURAMI: Bir işi en iyi şekilde yapmaktır. üretim sürecini birimlere ayırır ve kişiyi tek bir görevde ustalaştırmaya çalışır zaman standartları sıkıdır. Çalışanlara bir işi yaparken en verimli şekilde yapmaları öğretilir herkes uyumla çalışmalı en üst düzey verim sağlanmalıdır. Fakat örgüte mekanik bir açıdan bakmak sorunludur insanı makine olarak düşünmek onu yok sayar görevlerin kesin bir şekilde ayrılması işi monotonlaştırır tek motivasyon kaynağını para olarak değerlendirmek iyi değildir.
2.YÖNETSEL KURAM: Yöneticilik hizmetinin uzmanlık gerektirdiği vurgulanmıştır.
başarılı işletme için 6 eylem vardır (teknik,ticari,mali,güvenlik,muhasebe ve yönetim) yönetim süreçleri vardır bunlar başarılı bir işetme için önemlidir yönetim bütünlüğünü sağlar
planlama: Geleceği ön görmek hataları minimuma indirir amaca ulaşmayı daha kolay hale getirir
örgütleme: İşletmeyi organize etmek onu gerekli olan şeyle donatmaktır örgüte gerekli olanların sağlanması gerekir
emretme: fayol’a göre emretmek yöneticiler tarafından gerçekleştirilir her yönetici kendi biriminden sorumludur personelleri teftiş etmek onlar hakkında bilgi sahibi olmak çalışana iyi örnek olmak personeli aktif hale getirmek yöneticinin görevleridir.
koordine etmek: İşletmeleri uyumlaştırmak birbirine bağlamak gerekir.
kontrol: Her şeyin gerektiği gibi kurallara emirlere uygun olması için kontrol gereklidir eksiklerin önüne geçilmesine desteklenmesine yarar.